Oogproblemen:

Comfort kan bedrieglijk zijn!

 

Bedrieglijk comfortabel... dat kunnen zachte lenzen zijn, zo heb ik zelf ervaren. Toen ik destijds mijn bril inruilde voor lenzen, heb ik wel de harde, gasdoorlatende soort geprobeerd. Maar ik had direct het gevoel dat die lenzen niets voor mij waren, ondanks dat de opticien mij verzekerde dat het zou wennen. Ik ben al bijna direct overgegaan op zachte lenzen, die ik als zeer comfortabel ervaarde. Waarom ik nu toch de harde Xtralenzen draag? Omdat bleek dat ik een ontsteking van het hoornvlies had - gelukkig nog niet zo ernstig - waarvan ik niets had gemerkt, juist omdat de zachte lenzen zo comfortabel zijn. De Xtralenzen voelen even prettig aan, omdat ze speciaal voor mijn ogen op maat zijn gemaakt.


Vlasta Glas, Ridderkerk

Testen...

 

De meeste mensen kiezen al snel voor zachte lenzen omdat ze meestal van een dun materiaal zijn gemaakt, een grote doorsnede hebben (groter dan de iris) en bijna onbeweeglijk op het hoornvlies liggen. Al deze factoren maken dat de beginnende lensdrager de zachte lenzen als prettig ervaart. De meeste mensen zijn vrij bang als er voor de eerste keer een lens wordt ingedaan en uiteraard zullen ze in eerste instantie schrikken omdat de lens hetzelfde aanvoelt als een vuiltje in het oog. Maar bij zachte lenzen is dat gevoel minder scherp dan bij harde lenzen en het oog reageert minder heftig. Het is daarom begrijpelijk dat de meeste mensen kiezen voor zachte lenzen. Maar het zachte materiaal heeft ook een nadeel, want hierdoor worden reacties van het oog die zich onder de lens afspelen, niet of nauwelijks gevoeld. En dat kan tot gevolg hebben dat ontstekingen te laat worden opgemerkt. Als men dan uiteindelijk bij een (oog)arts komt, zijn de ontstekingen al zo ernstig van aard dat er wordt geadviseerd weer een bril te gaan dragen of over te stappen op harde, gasdoorlatende lenzen. En het gaat hier niet om enkele tientallen of honderden gevallen per jaar, maar in feite om duizenden mensen, zo heeft onderzoek uitgewezen. En veel mensen zullen weer voor een bril kiezen, omdat ze de harde lenzen niet kunnen verdragen.

Dirk van Meurs, optometrist Eculens/

Bart van Meurs Optiek te Rotterdam

Wie ernstige problemen met de ogen heeft gekregen door het dragen van zachte lenzen, hoeft niet te wanhopen. In veel gevallen is de Xtralens de oplossing, omdat deze specifiek voor een oog op maat kan worden gemaakt.

Neem contact op met Eculens, of met een van de bij ons aangesloten optometristen/opticiens (zie knop bovenaan deze pagina).

...en controle

"Xtralenzen: even prettig als zachte lenzen!"
© Eculens - Xtralens