Rond 20 maart hebben de meeste Nederlandse media aandacht besteed aan het calamiteitenmeldpunt voor schade door contactlenzen, dat binnenkort door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) zal worden geopend. Bij het NOG zijn ongeveer 600 oogartsen aangesloten. Volgens hen is het aantal mensen dat permanent schade aan het hoornvlies heeft opgelopen door het verkeerd omgaan met zachte contactlenzen, de laatste jaren ernstig toegenomen. De aankondiging van het meldpunt werd gedaan tijdens het Nederlands Contactlens Congres dat op 19 en 20 maart jl. in Veldhoven (bij Eindhoven) werd gehouden.

Bron ANP

Oogartsen ontvangen steeds vaker (jonge) contactlensdragers met ernstige bacterie-infecties van het hoornvlies. Ze wijten dat aan de slecht begeleide verkoop van contactlenzen en contactlensvloeistof bij de supermarkt, drogist, via internet en prijsstunters. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) opent binnenkort een calamiteitenmeldpunt om de vermoedens te kunnen onderbouwen met objectieve gegevens.

Complicaties ontstaan door nonchalant, onhygiënisch gebruik en onderhoud van vooral zachte contactlenzen, aldus voorzitter A. Rouwen van de Werkgroep Contactlenzen van het NOG. Voorlichting over het gebruik ontbreekt bij de zogenoemde branchevreemdeverkopers, beargumenteert hij.

In het buitenland mogen lenzen niet overal worden verkocht, verklaart de oogarts. Maandag geeft hij op een congres van contactlensspecialisten en optometristen in Veldhoven meer uitleg over het meldpunt.

Een ontsteking veroorzaakt blijvende schade aan het hoornvlies. Beperking of verlies van het zicht zijn het gevolg. Rouwen wijst daarom niet alleen op hoge kosten voor behandeling maar ook op maatschappelijke kosten door arbeidsongeschiktheid. In zijn eigen praktijk in het Universitair Medisch Centrum Utrecht schat hij het aantal ernstige gevallen op twee per maand. ,,De indruk bestaat dat het aantal ernstige ooginfecties toeneemt'', stelt wetenschappelijk secretaris F. Hendrikse van het NOG.

De Gezondheidsraad noemde het betoog van de oogartsen eerder al plausibel maar wenst te worden overtuigd met meer cijfers. Toenmalig minister Borst (Volksgezondheid) noemde registratie van complicaties al in 2001 een goed idee. Het te openen meldpunt blijft minimaal een jaar open.

Eculens onderstreept het belang van een meldpunt voor problemen met contactlenzen zoals door het NOG beoogd. Het is een efficiënte manier om gedurende een bepaalde periode het aantal ontstekingen van het hoornvlies en andere aan contactlens gerelateerde complicaties in kaart te brengen en verder onderzoek te doen naar de oorzaken.

Toch vindt optometrist D. van Meurs van Eculens dat te snel de conclusie is getrokken (zo kan worden opgemaakt uit verscheidene interviews met oogartsen van het NOG) dat het toenemende aantal gevallen van hoornvliesontstekingen vooral het gevolg is van het feit dat mensen hun zachte lenzen bij drogisterijketens of supermarkten of via het internet heben gekocht. Of dat men niet de juiste hygiëne betracht.

"Bestudering van dossiers uit mijn eigen praktijk en die van collega's doet vermoeden dat de oorzaak dieper kan liggen, waarschijnlijk bij de zachte lens zelf," geeft hij aan in zijn laatste column.

 

 
© Eculens - Xtralens